Prawo I Administracja

  Wszystkie książki w kategorii

 • Prawo wyborcze /02.04.2018/Od....

  22,90  20,61 

  Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa stanowi kompletny zbiór przepisów na temat zasad i procedur dotyczących wyborów do organów państwowych. Broszura zawiera kodeks wyborczy, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym, ustawę o partiach politycznych, a także tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z książki ułatwia przejrzysty układ oraz opatrzenie ustawy głównej headlinami i skorowidzem. Ostatnie zmiany oznaczone są…

 • Kodeks cywilny Kodeks postępo...

  34,90  33,16 

  Seria”Twoje Prawo”zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

 • Kodeks cywilny 20.03.18/Beck/w...

  9,90  9,41 

  Seria “Twoje Prawo” zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

 • KODEKS WYBORCZY /20.03.18/OD N...

  13,90  12,51 

  Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ustawy regulującej kwestie wyborów parlamentarnych, wyboru Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego.Nowe wydanie uwzględnia fundamentalne zmiany wprowadzone w 2018 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście…

 • Kodeks spółek handlowych/03....

  12,90  12,26 

  Seria “Twoje Prawo” zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

 • Prawo wykroczeń/18.01.18/Beck...

  12,90  12,26 

  Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 3.4.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) oraz 1.7.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).   Seria “Twoje Prawo” zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

 • Kodeks karny 24.01.18/Beck/wyd...

  45,00  42,75 

  Stan prawny: 24 stycznia 2018 r. (do Dz.U. z 2018 r. poz. 201) – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.7.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) w podwójnym stanie prawnym. Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym…

 • Kodeks pracy 22.01.18/Beck/wyd...

  9,90  9,41 

  Stan prawny: 22 stycznia 2018 r.   Seria “Twoje Prawo” zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

 • Kodeks pracy 05.02.18/Beck/wyd...

  39,00  37,05 

  Stan prawny: 1 lutego 2018 r. Publikacja zawiera: Kodeks pracy Państwowa Inspekcja Pracy Organizacje pracodawców Związki zawodowe Minimalne wynagrodzenie za pracę Dni wolne od pracy Rozwiązywanie sporów zbiorowych Zatrudnienie pracowników tymczasowych Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne akty prawne Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla…

 • Kodeks postępowania cywilnego...

  45,00  42,75 

  Stan prawny: 17 stycznia 2018 r.– zawiera zmiany wchodzące w życie 3.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) oraz 30.04.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – oznaczono podwójnym stanem prawnym. Publikacja zawiera: Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komornicy sądowi i egzekucja Koszty sądowe w sprawach cywilnych Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej…

 • KODEKS POST.KARNEGO/01.02.18/W...

  14,90  13,41 

  Seria “Twoje Prawo” zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

 • KODEKS PRACY 12.01.18/OD NOWA/...

  39,90  35,91 

  Kompletny zbiór aktów prawnych, pozwalający zarówno dydaktykom jak i osobom zajmującym się praktycznym stosowaniem lub egzekwowaniem prawa pracy, poznać aktualne brzmienie przepisów. Jest to szczególnie istotne zważywszy na wyjątkowo częste zmiany stanu prawnego w tej dziedzinie. Obok kodeksu pracy, uzupełnionego o najważniejsze rozporządzenia, w zbiorze zamieszczono szereg innych aktów prawnych dotyczących tej gałęzi ustawodawstwa. Znajdziemy…

 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ŚWIA...

  26,90  24,21 

  Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach przedemerytalnych, o rencie socjalnej, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych…

 • Ustawa o rachunkowości/1.01.1...

  14,90  13,41 

  Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Ostatnie zmiany opatrzone są przypisami. Stan prawny: 01 stycznia 2018 r.

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy/...

  11,90  10,71 

  Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz.Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w…