Promocja!

Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII

Wydawca:
Rok wydania:2018
Liczba stron:384
EAN:9788324234233
ISBN:978-83-242-3423-3
SKU: C8939

Opis

Monografia Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII stanowi przykład wykorzystania teorii reprezentacji społecznych do badania i wyjaśniania zjawisk językowych. Wybrane podejście teoretyczne wnosi do tematyki językoznawczej nową, interdyscyplinarną perspektywę, pozwalającą uchwycić społeczno-kulturowy charakter zmian językowych. Prześledzenie pisemnych danych na temat zapożyczeń z okresu około trzystu lat pozwoliło na ujawnienie najistotniejszych elementów zmian w „myśleniu” o nich jako konsekwencji ścierania się w sferze publicznej różnych poglądów na temat języka polskiego i makaronizmów. W uporządkowany sposób opisano w monografii, jak wiedza społeczna na temat zapożyczeń jest podzielana, transmitowana oraz przekształcana w zdroworozsądkowe reprezentacje społeczne badanego obiektu języka. Częściowo objaśnia to m.in. przyczyny współczesnego postrzegania anglicyzmów przez Polaków. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć po lekturze pracy Piotra Zbróga i Zuzanny Zbróg, że jest ona na polskim gruncie kultury języka dokonaniem wyjątkowym i bardzo ważnym, wypełniającym istotną lukę bibliograficzną, […] pioniersko opartym na teorii reprezentacji społecznej. […] Praca ta ma przeogromne znaczenie poznawcze i dydaktyczne. Powinna się ona stać kanoniczną lekturą na uniwersyteckich zajęciach zarówno z historii języka, jak i z kultury języka, wnosząc do nich uporządkowaną wiedzę i spokojny, rzeczowy komentarz odnoszący się do poszczególnych omawianych zjawisk. Jest także bezdyskusyjnym wzorem metodologicznym, odsłaniającym przydatność teorii reprezentacji społecznych do penetracji tychże zjawisk. Z recenzji prof. dra hab. Jana Miodka Interpretacja zjawiska związanego z kształtowaniem się reprezentacji społecznej języka polskiego i tytułowych zapożyczeń okazała się lekturą wciągającą i wartościową poznawczo. […] Chciałbym zwrócić uwagę na dość konsekwentnie prowadzony wykład, wykorzystujący jako podstawę nowatorską teorię reprezentacji społecznych. Z recenzji prof. dra hab. Mirosława J. Szymańskiego Piotr Zbróg – dr hab., prof. UJK, językoznawca. Zainteresowania naukowe: składnia języka polskiego, kultura języka. Autor ponad 200 publikacji, m.in. 4 monografii, kilkudziesięciu artykułów w prestiżowych czasopismach, 6 słowników i poradników językowych, ponad 60 podręczników do nauczania języka polskiego. Zuzanna Zbróg – dr, adiunkt w Instytucie Edukacji Szkolnej UJK w Kielcach, pedagog wczesnoszkolny, logopeda. Zainteresowania naukowe: pedagogika wczesnoszkolna, pedeutologia, dydaktyka szkoły wyższej; szczególnie: teoria reprezentacji społecznych i wiedza pedagogiczna. Redaktor naczelna kwartalnika Edukacja Wczesnoszkolna. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wybrane monografie: Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych (Kraków 2011), International Trends in Preparation of Early Childhood Teachers in a Changing World (Warszawa 2017).